Kategorier
Webbproduktion

Roller och rättigheter

Vi har skapat fyra personliga konton med olika roller och rättigheter. Under arbetets gång har vi bytt roller med varandra för att alla medlemmar ska få prova på de olika funktionerna som rollerna besitter och för att arbetet på sidan ska bli jämt fördelat för att effektivisera arbetsprocessen.

Administratör-rollen har alla rättigheter att ändra på webbsidan samt justera användarkontons behörighet.

Författar-rollen har rättigheten att skriva, ändra och publicera sina egna inlägg och sidor.

Redaktör-rollen har rättigheten att skriva, ändra och publicera sina egna och andras inlägg och sidor. Denna roll har även rättigheten att rediger kategorier, länkar och moderera kommentarer.

Prenumerant-rollen har begränsade rättigheter. Prenumeranten kan endast se offentliga inlägg och sidor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.