Medieteknik introduktion

Den första terminen i programmet IT, medier och design inleddes med en introkurs.