Kategorier
Webbproduktion

WordPress vs Squarespace

Skillnaden: På Squarespace behöver man endast registrera sig och sedan kan man börja bygga sin hemsida. På WordPress behöver man även registrera sig för hosting och köpa ett domännamn. Squarespace är enklare att använda då det är drag and drop som används. WordPress ger användaren fler möjligheter att forma sin sida utan begränsningar. Styrkor: WordPress […]

Kategorier
Webbproduktion

WordPress vs Shopify

Skillnaden mellan dem den största skillnaden mellan att använda sig utav Shopify jämfört med WordPress är att Shopify är en online server, medan WordPress är en ensamstående mjukvara som behöver laddas ned genom nätet. Styrkor Shopify är en mycket mer lämplig sida för att använda som en online försäljnings hemsida jämfört med WordPress. Som är […]

Kategorier
Webbproduktion

Roller och rättigheter

Vi har skapat fyra personliga konton med olika roller och rättigheter. Under arbetets gång har vi bytt roller med varandra för att alla medlemmar ska få prova på de olika funktionerna som rollerna besitter och för att arbetet på sidan ska bli jämt fördelat för att effektivisera arbetsprocessen. Administratör-rollen har alla rättigheter att ändra på […]

Kategorier
Mediedesign

Favicon

HYKE.se’s favicon

Kategorier
Medieteknik introduktion

Bild (v37)

Ett av de fyra delmomenten inom ”Medieteknik Introduktion” var bild, där fokuset låg på Photoshop. Föreläsningar och genomgångar gav oss en djupare förståelse om hur programmet fungerar. Det var kul.

Kategorier
Webbproduktion grund

SEO

Search Enginge Optimization (SEO)/Sökmotoroptimering är en metod som används för att göra en webbplats synlig och får den att hamna långt upp efter en sökning på internet. Några exempel på SEO som kan användas på WordPress är att använda plugins och metabeskrivningar, vilket optimerar sökresultatet av webbplatsen. Läs mer